Přihlaste se prosím.

Městská část Praha 10 v rámci koncepčního boje s graffiti spustila program „ANTIGRAFFITI“

Antigraffiti program, je zvláštní program, jehož cílem je řešit problematiku poškozování majetku tzv. graffiti tvorbou. Tento program, který vychází ze zkušeností řady evropských i amerických metropolí, je založen na pilířích, kterými jsou prevence a ochrana objektů, založená na odstraňování graffiti z jejich povrchů (fasády).

Z řady států a měst je potvrzeno, že po zavedení tohoto opatření se pravidelně snižuje výskyt „graffity“, „tagů“ či obdobných maleb poškozujících majetek a to z důvodu který se dá poměrně snadno vysvětlit. Je to tak, že pro sprejery cíle jako například domy a jiné objekty přestávají být zajímavé, neboť jejich výtvory jsou ihned odstraňovány.

Antigraffiti program je výhodný také v tom, že je určen nejen pro objekty svěřené do vlastnictví Městské části, ale také pro soukromé vlastníky, bytová družstva apod.

Antigraffiti program se skládá z vyvinutého IT řešení a samotného odstraňování grafitti z objektů.

IT řešení

  • Speciální internetová prezentace na adrese praha10.bezgraffiti.cz, kde je přihláška pro zařazení do Antigraffiti programu a seznam již zařazených objektů.

  • IT řešení také umožňuje pověřeným osobám vidět historii kontrol a provedených zásahů u objektů zařazených v Antigraffiti programu.

  • IT řešení nemá prodlevy a vše je zde promítnuto ihned díky tomu, že všechny procesy jsou na serverovou část zapsány on-line – například ihned z místa nálezu nebo jeho odstranění.

Postup při prvním odstraňování grafitti s nástřikem preventivního antigraffitického ošetření:

Postup při odstraňování graffiti z preventivně neošetřené plochy zahrnuje:

  1. Při prvním odstranění graffiti se řádně vymyje fasáda horkou tlakovou vodou za účelem odstranění nečistot, sjednocení fasády a zjištění v jakém stavu fasáda je, při tomto kroku se vlastníkovi objektu navrhnou různé drobné vysprávky fasády.

  2. Odstranění graffiti kombinací horké tlakové vody s doprovodným použitím speciálních chemických odstraňovačů graffiti, případně pro dosažení optimálního efektu je možno dále použít strojové čištění na bázi tzv. mikroabraze.

  3. Protože z důvodu absence předchozího antigraffického nástřiku by mohly po čištění zůstat viditelné stopy, tzv. stíny, je nutné na uvedená místa aplikovat speciální fasádní barvu se zvýšenou kryvostí, která se bude aplikovat rozstřikem.

  4. Aplikace speciálního antigraffického nástřiku, díky němuž jde později mnohem snadněji grafitti, tagy, či obdobná „díla“ odstranit z povrchu fasády. Pro každý typ povrchu fasády se používá trochu jiný typ nástřiku. Po tomto kroku se „sprejerské dílo“ již odstraňuje lépe.

Postup při odstraňování graffiti s již naneseným preventivním antigraffickým prostředkem

  1. Speciálním chemickým čistícím antigraffiti prostředkem, případně kombinací několika prostředků s doprovodným oplachem.

  2. Horkou tlakovou vodou při kombinaci se speciálním chemickým odstraňovačem.

  3. Speciálním strojovým čištěním na bázi tzv. mikroabraze.


Černokostelecká 10/629 V Olšinách 19/1325 Vršovická 38, Sportovní 14/823 Vršovická 66/1462
Kubánské náměstí 10/1267 V Olšinách 20/1451 Vršovická 39/776 Vršovická 69/986
Kubánské náměstí 24/1292 V Olšinách 4/495 Vršovická 41/776 Vršovická 74/699
Kubánské náměstí 25/1291 V Olšinách 8/878 Vršovická 42/840 Vršovická 76/753
Litevská 1/1282 Vršovická 10/834 Vršovická 47/800 Vršovická 97/832
Litevská 3/1281 Vršovická 24/902 Vršovická 52/769
V Olšinách 15/1069 Vršovická 25/1229 Vršovická 64/1461